Privacyverklaring

Privacy

Uw persoonlijke gegevens. U laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als u iets wilt bestellen of informatie wilt vragen. Maar we kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij om uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we u hier graag. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten.

Heel veilig

Alle gegevens die u bij ons achterlaat stellen wij veilig zodat iemand die niets met uw gegevens te maken heeft er niet bij kan komen. Ook verstrekken we uw gegevens niet aan derden.

Persoonlijk

We gebruiken uw gegevens alleen om u persoonlijk te kunnen benaderen over levertijden e.d.
zie verder hieronder.

Wat doen we verder met uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.
We zorgen er voor dat alleen noodzakelijke personen/instanties (zoals de boekhouder voor het opmaken van de jaarcijfers en (btw)-aangifte en de Belastingdienst) toegang hebben tot uw gegevens bij de vooraf aangegeven controle van de boekhouding.

Uw bestelling leveren

Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, naw-gegevens, betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. We geven uw gegevens alleen aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten.

Account

We werken niet met een persoonlijk account.

Klantenservice

U kunt met ons bellen en mailen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren tot de bestelling afgerond is.

Fraude

Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom kunnen wij, indien nodig, klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.

Social media

Als u social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kunt u met uw social media-account onze Facebookpagina bekijken. Indien u een bericht achterlaat kunnen wij reageren.

Wat doen we niet met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens nooit om aan u andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijzen voor onze artikelen en producten. Uw gegevens verkopen aan anderen of verstrekken aan derden doen wij nooit. zie verder hierboven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Is ook liefde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@isookliefde.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Is ook liefde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kloppen uw gegevens niet of heeft u andere vragen?

Neem contact met ons op via info@isookliefde.nl

Algemene voorwaarden

Zie verder onze algemene voorwaarden.